• Dr.med., profesors Guntis Karelis

  Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Neiroloģijas un neiroķirurģijas klīnikas vadītājs un profesors Rīgas Stradiņa universitātes Infektoloģijas katedrā. Latvijas Neirologu biedrības valdes loceklis. Galvenās intereses ir saistītas ar neiroinfekcijām, īpaši ērču encefalītu un Laimas slimību, slimnieki ar kustību traucējumiem, insultu un autonomās nervu sistēmas slimībām. Ir vadošais pētnieks vai pētnieks vairākos klīniskos un akadēmiskos pētījumos.
   

 • Dr. med., docente Daina Pastare

  RAKUS stacionāra “Gaiļezers” 7. Vispārējās neiroloģijas nodaļas neiroloģe, virsārste. Multiplās sklerozes vienības vadītāja. Rīgas Stradiņa universitātes Neiroloģijas un neiroķirurģijas katedras docente. Specializējusies multiplās sklerozes diagnostikā un ārstēšanā.
   

 • Dr. Sandra Svilpe

  RAKUS stacionāra “Gaiļezers” Multiplās sklerozes vienības neiroloģe. Vairāk kā desmit gadu pieredze multiplās sklerozes pacientu ārstēšanā un novērošanā. Regulāri papildina zināšanas par multiplās sklerozes diagnostiku un ārstēšanu starptautiskajos kongresos un konferencēs.
   

 • Dr. Elīna Polunosika

  RAKUS stacionāra “Gaiļezers” 7. Vispārējās neiroloģijas nodaļas un Multiplās sklerozes vienības neiroloģe. Rīgas Stradiņa universitātes Neiroloģijas un neiroķirurģijas katedras stundu docētāja. Rīgas Stradiņu universitātes doktorante. Specializējas multiplās sklerozes un amiotrofās laterālās sklerozes diagnostikā, ārstēšanā un aprūpē. Papildina savas zināšanas vietējās un starptautiskās konferencēs.
   

 • Dr. Linda Kande

  RAKUS stacionāra “Gaiļezers” 7. Vispārējās neiroloģijas nodaļas un Multiplās sklerozes vienības neiroloģe. Regulāri papildina zināšanas demielinizējošu slimību diagnostikā un ārstēšanā dažādās starptautiskās konferencēs.
   

 • Dr.med., docents Normunds Sūna.

  Specializācija: epilepsija, epilepsijas diferenciāldiagnozes, neiroinfekcijas. Latvijas Pretepilepsijas biedrības prezidents, Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes docents, Rīgas Stradiņa Universitātes Infektoloģijas katedras asistents. Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Epilepsijas vienībā veic ilgtermiņa video-EEG monitorēšanu, epilepsijas ķirurģijas kandidātu atlasi. Stažēšanās ārvalstu klīnikās: ASV, Lielbritānija, Nīderlande, Zviedrija. Inovatīvi atklājumi pētniecībā: elektrokardiogrāfisko parametru asociācija ar mortalitāti epilepsijas pacientiem; delīrija prognostiskie marķieri epilepsijas pacientiem; pretepilepsijas medikamentu nozīme delīrija profilaksē epilepsijas pacientiem.  
   

 • Dr. Eva Šankova

  RAKUS stacionāra “Gaiļezers” Neiroloģijas un neiroķirurģijas klīnikas neirologs. Specializācija galvassāpju un neiromuskulāro pacientu izmeklēšanā un ārstēšanā. Neiromuskulāro slimību vienības vadītāja.
   

 • Dr. Inga Sūna

  RAKUS stacionāra “Gaiļezers” Neiroloģijas un neiroķirurģijas klīnikas neirologs. Specializācija polineiropātiju un perifēro neiropātiju diagnosticēšanā un ārstēšanā. Neiromuskulāro slimību vienības neiroloģe.
   

 • https://www.mittoevents.com/uploaded/parktiska-neiroligija-2024/files/4417/Dace_Ziemele.jpg

  Dr. Dace Ziemele

  Sertificēta neiroloģe, kas specializējas kustību traucējumu diagnostikā un ārstēšanā. Papildus darbam Latvijā, stažējusies pasaules līmeņa kustību traucējumu centros Itālijā un Nīderlandē. Īpašas intereses jomas ir muskuļu distonija, dažādas trīces un funkcionāli kustību traucējumi.
  Neirodeģeneratīvo slimību vienības neiroloģe.

   

 • Dr. Zane Anna Litauniece

  Sertificēta neiroloģe ar specializāciju kognitīvo traucējumu diagnostikā un ārstēšanā. Praktisko pieredzi ir ieguvusi vairākās medicīnas iestādēs Latvijā. Īpašas intereses kognitīvo traucējumu jomā ir Alcheimera slimība. Neirodeģeneratīvo slimību vienības neiroloģe.
   

 • Dr.med, asoc.profesors Kaspars Auslands

  Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors, sertificēts neiroķirurgs. Specializācija: galvas smadzeņu un spināli audzēji; galvas smadzeņu asinsvadu operācijas (anomālijas, aneirismas, AVM); mugurkaula disku trūces operācijas; hidrocefālija; un smadzeņu traumas. Papildus izglītība: Kopenhagene Rigshospital, (Dānija), Helsinku Universitātes slimnīca, The Royal Melbourne Hospital, (Austrālija).
   

 • Dr. Olga Minibajeva 

  Sertificēta neiroloģe, neirosonoloģe. RAKUS stacionāra “Gaiļezers” Neirodeģeneratīvo slimību vienības vadītāja. Specializējas kustību traucējumu diagnostikā un ārstēšanā. Īpašas intereses jomas ir Parkinsona slimība, parkinsonisms un trīces sindroms. Rīgas Stradiņa universitātes doktorante, promocijas darba tēma saistīta ar Parkinsona slimību.
   

 • Dr. Līga Mekša

  RAKUS stacionāra “Gaiļezers” neiroloģijas un neiroķirurģijas klīnikas Galvassāpju vienības vadītāja. Neiroloģe, neirosonoloģe, algoloģe, Rīgas Stradiņu univeristātes doktorante. Specializējusies akūtu un hronisku sāpju pacientu aprūpē un multiplās sklerozes diagnostikā, ārstēšanā. Papildus pamata studijām ārste ir ieguvusi starptautisku pieredzi un zināšanas Austrijas Vīnes pilsētas vispārējā slimnīcā Univ.-Prof. Dr. Christian Woeber un prof. Cicek Woeber-Bingoel vadībā, kā arī Dānijas Galvassāpju centrā prof. Messoud Ashina vadībā.
   

 • Dr. Santa Ašmane

  Sertificēta neiroloģe. Specializācija: epilepsija un citas bezsamaņas epizodes. Latvijas Pretepilepsijas biedrības biedre. Rīgas Stradiņa universitātes Neiroloģijas un neiroķirurģijas katedras docētāja.
   

 • Dr. Madara Mičule

  Sertificēta neiroloģe. Specializācija - miega traucējumi, ar elpošanu saistīti miega traucējumi, bezmiegs, pārmērīga miegainība, parasomnijas, ar cirkadiāno ritmu saistīti traucējumi un nemierīgo kāju sindroms. Papildu zināšanas un pieredzi viņa ieguva praksē Itālijā, kur neiroloģe arī pirmo reizi iepazina miega laboratoriju, Anglijā, ASV un Lietuvā.
   

 • Dr. Larisa Svirska

  Sertificēta neiroloģe un neirosonoloģe. Specializējusies neirovaskulāro un perifērās nervu sistēmas slimību ārstēšanā.
   

 • Laura Gribuste

  Neiroloģijas 2.kursa rezidente RAKUS ar padziļinātu interesi neiromuskulārajās slimībās.
   

   

 • Dr. Biruta Tilgale

  Neiroloģe, virsārste vaskulārajā neiroloģijā Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā. Strādājusi dažādos insulta aprūpes modeļos, piedalījusies pirmās Insulta vienības organizēšanā Latvijā, izglīto jaunos ārstus insulta pacientu aprūpē.
   

 • Dr. Ilga Ķikule

  Neiroloģe - eksperte, neirosonoloģe Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā, docētāja RSU Neiroloģijas un neiroķirurģijas katedrā. Sabiedrības izglītošanas par insultu, insulta pazīmju novērtēšanas skalas “ĀTRI” adaptācijas un idejas aizsācēja par Pasaules Insulta dienas atzīmēšanu un organizēšanu Latvijā. Galvenā pētnieciskā interese - insults, tā ģenēze, sekundārā profilakse, asinsvadu ultrasonogrāfiskās izmaiņas insulta pacientiem.
   

 • Dr. Iveta Haritončenko

  Neiroloģe - eksperte Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā, docētāja RSU Neiroloģijas un neiroķirurģijas katedrā. Galvenā pētnieciskā interese - insults, tā ģenēze, sekundārā profilakse, izstrādā doktora darbu par obstruktīvu miega apnoju kā nozīmīgu insulta riska faktoru.
   

 • Dr. Ieva Ozoliņa

  Sertificēta neiroloģe Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā. Specializējusies neirovaskulāro slimību ārstēšanā. Papildus – elektromiogrāfijas metodes speciāliste. 
   

   
 • Natālija Bedrjagina Mg.sc.sal.

  RAKUS, Anestezioloģijas klīnikas virsmāsa. Pirmā darba vieta, bija   stacionārā  “Biķernieki” Apdegumu centrā, nostrādāti 18 gadi. No 2021.gada uzsākusi strādāt RAKUS, ,,Latvijas onkoloģijas centrā”,  Anestezioloģijas klīnikā, Anestezioloģijas un intensīvās terapijas nodaļā kā virsmāsa. Piedalās studentu apmācībā. Papildus pabeigta,, Ārstniecības personu mentora sagatavošana” apmācības programma.
   

 • Janīna Greidāne Bc.sc.sal.

  RAKUS, stacionāra ,,Latvijas infektoloģijas centrs” Infekciju kontroles māsa. No 2008.gada strādājusi AIDS, KIV ambulatorajā nodaļā, no 2013.gada Latvijas infektoloģijas centrā kā infekciju kontroles māsa. Piedalās kā lektore RAKUS rīkotajos aprūpes personāla  tālākizglītības kursos. 
   

 • Līga Krūmiņa Mg.sc.

  RAKUS, Rehabilitācijas klīnika, sertificēta fizioterapeite.
  RAKUS strādā no 2017.gada. Piedalās LPSA, RSU studentu apmācībā.

   

 • Aiga More-Ametere

  RAKUS, Neiroloģijas un neiroķirurģijas klīnikas virsmāsa. Latvijas Māsu asociācijas biedre. Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledžas docētāja.
   

 • Dr.Ziedīte Želve

  RAKUS stacionāra “Gaiļezers” Neiroloģijas un neiroķirurģijas klīnikas un Neiromuskulārās vienības neiroloģe.